Hvor går grensen for hva en politiker bør mene noe om?

Hvor går grensen for hva en politiker bør mene noe om?

19/11 2015

Jeg anerkjenner stortingspolitikeres rett og plikt til å utforme allmenkringkasterrollen. Klokkeslett for sending og kanalvalg er redaksjonelle valg. Hvor klokt er det da at eiere av NRK, som stortingspolitikerne Arild Grande (AP) og Kårstein Eidem Løvaas (H), blander seg inn i disse vurderingene? Av Ketil Lindseth

Gå utenom, sa Bøygen

Gå utenom, sa Bøygen

4/11 2015

De fleste politiske partier er enig om at vi trenger omstilling. Hvorfor er det da slik at oljepengebruken fortsetter å øke? Hvorfor øker den offentlige andelen av økonomien? Jeg tror frykten for å tape neste valg forhindrer nødvendig omlegging av politikken. Høyre og Arbeiderpartiets frykt for ikke å vinne sentrumspartienes gunst hindrer kloke og nødvendige reformer til nasjonens beste. De pågående budsjettforhandlingene burde handle om de lange linjene, men tegner til å bli en krangel om det som i den store sammenhengen er små beløp. Av Morten Andreas Meyer

E18 det nye Lofoten og Vesterålen

E18 det nye Lofoten og Vesterålen

22/10 2015

Hvordan kan det ha seg at noen få prosent av velgermassen kan få avgjørende innflytelse og gjennomslag i strid med den store politiske majoriteten? Miljøpartiets gjennomslag i byrådsforhandlingene er et godt eksempel på nettopp dette. Av Ketil Lindseth

Styrker næringslivsområdet med to nyansettelser

Styrker næringslivsområdet med to nyansettelser

2/6 2015

Ole Tom Nomeland blir ny partner i First House. Han har tidligere ledet Gambit Hill+Knowlton og er anerkjent som en av landets ledende rådgivere innen ledelse, kommunikasjon og krisehåndtering. I tillegg styrkes rådgiverstaben med Mats Samdahl Weltz, som kommer fra stilling som aksjeanalytiker i Arctic Securities.

Nå står Europas fremtid på spill

Nå står Europas fremtid på spill

8/5 2015

På dagens frokostseminar, arrangert av British Norwegian Chamber of Commerce (BNCC) og First House, var det konsensus om to ting: For det første har det Britiske Arbeiderpartiet og deres leder Ed Miliband gått på et sviende nederlag. For det andre går EU og Storbritannias plass i det europeiske felleskapet en usikker fremtid i møte. For velgerne stemte ikke bare «ja» til fem nye år med David Cameron, men også «ja» til folkeavstemning om Storbritannias medlemskap i EU.

Nordiske mediedager

Nordiske mediedager

8/5 2015

Kjersti Løken Stavrum, Hanne Skartveit, Sigurd Allern og Per Høiby diskuterte PR og påvirkning.

Forfatter og prisbelønnet internasjonal foredragsholder til First House

Forfatter og prisbelønnet internasjonal foredragsholder til First House

14/4 2015

Stig Fagerland blir assosiert partner i First House og vil bidra til å styrke selskapets kompetanse på topplederposisjonering og strategisk kommunikasjon. Hun ga nylig ut boken «SHEconomy» som blant annet handler om kvinnelig lederskap og kvinner som en politisk maktfaktor.

Datasikkerhet på agendaen

Datasikkerhet på agendaen

9/4 2015

Oppmerksomhet om økende antall og omfang av dataangrep mot virksomheter og myndigheter har økt bevisstheten om verdien av informasjon. Den negative omdømmeeffekten av sviktende datasikkerhet har dessverre ikke vært like tydelig.