Ja til lobbyregister for alle

Ja til lobbyregister for alle

28/11 2013

First House ansettelse av Erna Solbergs tidligere stabssjef og pressesjef, Haakon Dagestad, har utløst en ny debatt om politikeres overgang til kommunikasjonsbransjen. Det har blitt lansert forslag om lobbylov, lobbyregister og strengere karanteneregler ut i fra et ønske om å sikre maksimal ryddighet og trygghet for at opparbeidet kunnskap ikke misbrukes.

Media i Listhaugsaken

Media i Listhaugsaken

28/10 2013

«Inhabilitet er i stadig større grad blitt et skjellsord som brukes til å mistenkeliggjøre. Og det brukes av personer som ikke har filla greie på hva det egentlig dreier seg om».

PR og politikk

PR og politikk

25/10 2013

I kjølvannet av utnevnelsen av Sylvi Listhaug som landbruksminister har det oppstått en debatt om kommunikasjonsbyråenes kundelister.

Erna Solbergs pressesjef til First House

24/10 2013

Haakon Dagestad har vært stabssjef og pressesjef for Erna Solberg de siste tre årene. Nå blir han en sentral rådgiver i First House sin avdeling for politikk og samfunn.

FIRST HOUSE FORUM  -  Ny regjering - hva nå?

FIRST HOUSE FORUM -  Ny regjering - hva nå?

14/10 2013

Hvordan ble regjeringskabalen og maktbalansen partiene i mellom? Hva sier ny politisk plattform om hva vi kan forvente oss av endringer? Hvordan vil den nye opposisjonen i Stortinget innrette sitt arbeid? Hvilke konsekvenser har ny regjeringskonstellasjon og stortingssammensetning for handlingsrommet for påvirkning? Hvis avklart, hvem er de nye statsrådene, og hva betyr endringene i departementsstruktur?

Hva blir Solbergs historie?

Hva blir Solbergs historie?

8/10 2013

Selvsagt er substans og innhold viktigst i politikken. Men det er ikke nok. Det må strategisk historiefortelling til.