Sterk vekst for First House

Sterk vekst for First House

31/1 2012

Oslo, 31. januar 2012 – Rådgivnings- og kommunikasjonsselskapet First House fortsetter sin fremgang. I 2011 økte selskapets inntekter med vel 40 prosent og resultatmarginen opprettholdes.

Nytt måleverktøy knytter omdømme direkte til salg, lojalitet og gjenkjøp

Nytt måleverktøy knytter omdømme direkte til salg, lojalitet og gjenkjøp

28/10 2011

First House og Penetrace har utviklet et nytt verktøy for å måle bedrifters omdømmestyrke. Det blir det første i Norge som kobler omdømme direkte til salg, lojalitet og gjenkjøp – presentert månedlig i kundens eget dashboard. Omdømmespesialist Nils M. Apeland er sentral i den nye satsingen. Månedlig omdømmetracking starter opp i januar.

Starter rådgivning for mediebransjen

Starter rådgivning for mediebransjen

15/9 2011

Rådgivningsselskapet First House utvider med en egen virksomhet rettet mot mediebedrifter og medieinvestorer. Tidligere konsernsjef Even Nordstrøm i A-pressen blir assosiert partner i selskapet.

First House styrker næringslivskompetansen

First House styrker næringslivskompetansen

19/8 2011

Merete Haugli tiltrer som seniorrådgiver og assosiert partner i First House. Dette innebærer en styrking av både næringslivs- og finansmarkedskompetansen i selskapet.

First House inn i Abelia

First House inn i Abelia

1/6 2011

Flere ledende aktører i kommunikasjons-bransjen har valgt å bli medlemmer i Abelia. Disse organisasjonene er kunnskapsbedrifter i seg selv. - Samtidig spiller de en meget viktig rolle i utviklingen av det norske kunnskapssamfunnet, sier administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia.