På frierføtter til Hareide

På frierføtter til Hareide

30/3 2016

Mye kan tyde på at KrF havner der de ønsker å være: I det politiske sentrum - og i begivenhetenes sentrum i norsk politikk. Partileder Knut Arild Hareide arbeider møysommelig for å posisjonere partiet.

Fire nye partnere

Fire nye partnere

25/1 2016

Vi har fått fire nye partnere. Alle er rekruttert internt ved at tre interne medarbeidere har fått opprykk til partnere og en assosiert partner har fått fast ansettelse som seniorrådgiver og partner. Vi er et kompetansehus, derfor er det viktig å investere i kompetanse.

… når kundene svarer

… når kundene svarer

21/1 2016

I løpet av de seks årene First House har eksistert, er vi blitt et av Norges mest omtalte selskaper. Mange mener mye om oss, og ikke alltid positive ting. De som kjenner oss best, er kundene våre. Hva de mener, er aller viktigst for oss. Derfor er vi alltid spent på svarene når vi ber dem vurdere oss. Av Per Høiby

År for historiebøkene

År for historiebøkene

3/1 2016

Det er risikosport å spå. Jeg tar sjansen. Når endringene som skjer i Norge i årene fremover skal forklares, vil viktige hendelser i 2015 bli trukket frem i historiebøkene. Utviklingstrekk som kan knyttes til året som nettopp er slutt, vil utløse og akselerere omfattende omstilling som varig forandrer Norge. Av Morten Andreas Meyer

Frivillighetsprisen 2015

Frivillighetsprisen 2015

3/12 2015

Hvordan kan frivillige organsisasjoner jobbe for å påvirke norsk politikk, og få gjennomslag for sine synspunkter? Det var tema da vi i First House torsdag kveld bidro under Frivillighet Norges arrangement "Frivillighetsprisen - fag og fest".

Hvor går grensen for hva en politiker bør mene noe om?

Hvor går grensen for hva en politiker bør mene noe om?

19/11 2015

Jeg anerkjenner stortingspolitikeres rett og plikt til å utforme allmenkringkasterrollen. Klokkeslett for sending og kanalvalg er redaksjonelle valg. Hvor klokt er det da at eiere av NRK, som stortingspolitikerne Arild Grande (AP) og Kårstein Eidem Løvaas (H), blander seg inn i disse vurderingene? Av Ketil Lindseth

Gå utenom, sa Bøygen

Gå utenom, sa Bøygen

4/11 2015

De fleste politiske partier er enig om at vi trenger omstilling. Hvorfor er det da slik at oljepengebruken fortsetter å øke? Hvorfor øker den offentlige andelen av økonomien? Jeg tror frykten for å tape neste valg forhindrer nødvendig omlegging av politikken. Høyre og Arbeiderpartiets frykt for ikke å vinne sentrumspartienes gunst hindrer kloke og nødvendige reformer til nasjonens beste. De pågående budsjettforhandlingene burde handle om de lange linjene, men tegner til å bli en krangel om det som i den store sammenhengen er små beløp. Av Morten Andreas Meyer

E18 det nye Lofoten og Vesterålen

E18 det nye Lofoten og Vesterålen

22/10 2015

Hvordan kan det ha seg at noen få prosent av velgermassen kan få avgjørende innflytelse og gjennomslag i strid med den store politiske majoriteten? Miljøpartiets gjennomslag i byrådsforhandlingene er et godt eksempel på nettopp dette. Av Ketil Lindseth