9/11 2011

Hun har de siste to årene jobbet som analytiker i konsulentselskapet Econ Pöyry i avdeling for klima og miljø. Hun har tidligere jobbet som leder for studentenes interesseorganisasjon, Norsk Studentunion, i Bergen, og har hatt flere politiske verv i SV.

- Nå teller jeg ned dager til jeg starter 1. desember og gleder meg å bli kollega med et unikt team av anerkjente rådgivere. Medarbeiderne i First House er de dyktigste på sitt område i Norge. Å få bli en del av dette miljøet representerer en unik mulighet for meg, sier Sigrid Hagerup Melhuus.

- Vi gleder oss til å få Sigrid Hagerup Melhuus på plass og dermed ytterligere styrke vårt politiske team, sier Per Høiby som er adm. direktør i First House i en kommentar.

Sigrid Hagerup Melhuus er fra Os utenfor Bergen. Hun har en mastergrad i offentlig ledelse og styring (MSc Public Management and Governance) fra London School of Economics and Political Science, og en bahelorgrad i sammenlignende politikk og økonomi fra Universitet i Bergen. Hun har tidligere jobbet som leder for studentenes interesseorganisasjon, Norsk Studentunion, i Bergen, og har hatt flere politiske verv i SV.

Hagerup Melhuus går inn i First House sin avdeling for samfunn og politikk. Der blir hun kollega med Jan-Erik Larsen (leder), Bjarne Håkon Hanssen, Ketil Lindseth, Tor Mikkel Wara, Erlend Fuglum, Henriette Grønn, Torbjørn Sølsnæs og Zaineb Al-Samarai. Oppstartsdato er satt til 1. desember.
- Hos oss skal Sigrid jobbe med blant annet klima- og miljøspørsmål, energieffektivisering, og energispørsmål i bredere forstand. Våre kunder etterspør stadig mer rådgivning på dette området, sier Jan-Erik Larsen, leder av First Houses avdeling for politikk og samfunn.