Solid vekst for First House

10/3 2018

- Gode økonomiske resultater er naturligvis hyggelig. Jeg er likevel mest fornøyd med tilbakemeldingene fra kundene. Kundeundersøkelsen for 2017 viste den høyeste kundetilfredsheten i selskapets historie, sier managing partner, Per Høiby.

Noen av fjorårets trender

First House har i 2017 ytterligere befestet sin stilling som selskapet næringslivet går til når de skal løse store, kompliserte utfordringer som krever strategisk kommunikasjonskompetanse.  Kundekretsen er utvidet med flere store internasjonale aktører, og selskapet har også i 2017 vært rådgiver i en rekke store finansielle transaksjoner; både børsnoteringer, fusjoner, oppkjøp og restruktureringer.

- Samtidig kan vi med stor tilfredshet konstatere at stadig flere små og mellomstore virksomheter og organisasjoner kommer til oss for å få råd og hjelp med å bli sett, hørt og forstått. Det kan handle om rammebetingelser, politisk analyse, posisjonering eller lederkommunikasjon, sier Høiby.

En annen trend er at flere toppledere ønsker råd om utøvelse av lederrollen og hvordan de kan kommunisere bedre for å posisjonere selskapet, styrke relasjoner og skape økt engasjement både blant egne ansatte og eksterne målgrupper. Det har ført til flere strategi- og ledelsesprosjekter enn tidligere år.

Gode tilbakemeldinger fra kundene

I kundeundersøkelsen for 2017 scorer First House høyt på evne til å forstå kundens utfordringer, og kundene opplever at First House sine rådgivere er flinke til å ta initiativ og har høy integritet.

- Vi er veldig tilfreds med at kundene opplever at samarbeidet med oss gir verdi for pengene, og at de ønsker å anbefale First House til andre, sier Høiby.

2017 bekreftet at First House fortsatt er en meget attraktiv arbeidsplass. Selskapet har det siste året ansatt seks unge talenter med spisskompetanse på blant annet innholdsproduksjon, effektiv bruk av sosiale medier og politisk analyse.

First Academy og flere nyansettelser

Mange av disse var sterkt delaktige i planleggingen og gjennomføringen av selskapets nye satsing, First Academy – et todagers program skreddersydd for unge ledere som vil lære mer om hva som skjer i maktens korridorer, i redaksjonene og i finansmarkedet, og om hvordan de kan påvirke politiske beslutningsprosesser.

Selskapet har hatt en meget god start på 2018 og planlegger flere nyansettelser utover året. Høiby er tilfreds med balansen mellom noen av bransjens mest erfarne rådgivere og yngre talenter. Cirka 40 prosent av selskapets medarbeidere er kvinner. 

Selskapets samlede driftsinntekter i 2017 beløp seg til 78,1 millioner kroner (2016: 71,9 millioner kroner) og reflekterer økt tilgang på oppdrag. Innkjøpte tjenester og varekostnader for viderefakturering utgjorde 5,9 millioner kroner (5,5 millioner kroner). Korrigert for dette ble selskapets totale byråinntekt 72,3 millioner kroner (66,4 millioner kroner).

Driftsresultat etter avsetning til årsbonus ble 11,1 millioner kroner (8,2 millioner kroner). Det tilsvarer en driftsmargin på 15,4 prosent (12,3 prosent) i tråd med selskapets målsetting. Fremgangen er i hovedsak et resultat av etterspørsels- og inntektsveksten i kombinasjon med effektive leveranser.