15/9 2011

Nordstrøm skal lede satsingen, som har fått navnet First House Media. De to First House-partnerne og tidligere medie-topplederne Jan-Erik Larsen og Hans-Christian Vadseth vil også være sentrale i virksomheten.
- Det er forskjell på å ha vært i krigen og å ha lest om den. I First House baserer vi oss på at de beste rådgiverne er de som har egenerfaring fra fremskutte posisjoner. Det har disse tre til gagns: Til sammen mer enn 65 år i norske medier, de fleste av dem i krevende toppjobber, sier administrerende direktør Per Høiby i First House.
Even Nordstrøm var konsernsjef i A-pressen fra 2007 til november i fjor, og har også vært styreleder i TV2. Nå ser han frem til å bruke sin kompetanse til å bistå aktører i mediebransjen.
- Det kommer til å skje store endringer i mediebransjen i tiden som kommer. Det vil gjelde både på eiersiden, og innen de enkelte mediebedriftene. Da er det behov for rådgivere som ut fra egen erfaring kan forstå de unike problemstillingene som er knyttet til denne bransjen, sier Nordstrøm.
Sammen med Vadseth og Larsen planlegger han at First House Media skal kunne bistå med spørsmål knyttet til drift, utvikling og omstilling i enkeltbedrifter og mediehus. Likeledes å være sparringspartnere for eier- og investormiljøer, og å inngå i team som ofte blir satt sammen fra ulike hold ved større transaksjoner.
First House Media har også inngått et samarbeid med den profilerte medierådgiveren Lasse Gimnes i selskapet GimCom.
- Vi kjenner Lasse godt fra før, og det var naturlig for oss å invitere ham med i et samarbeid, siden hans kompetanse utfyller vår egen, sier Nordstrøm.