17/2 2015

- Dette er en inspirerende anerkjennelse. Jeg ser frem til å være enda tettere på utviklingen av First House som et viktig kompetansemiljø for aktører som er opptatt av verdiskaping og omdømmeverdier. Min viktigste jobb blir fortsatt å stå til tjeneste for kunder som trenger gode råd, enten det gjelder å forsvare omdømme, å styrke markedsposisjoner eller å lykkes med endringsprosesser, sier Steinar Flaa.

Flaa er tidligere journalist og har femten års fartstid som kommunikasjonsrådgiver. Han har særlig markert seg som en anerkjent ressurs innenfor mediehåndtering og krisekommunikasjon. Steinar Flaa er fagansvarlig for krisekommunikasjon i First House.

- Vi ønsker Steinar velkommen i partnerskapet. Velfortjent! Steinar er en allsidig og ettertraktet rådgiver med spisskompetanse innen krise- og mediehåndtering. Hans nye rolle vil komme både kunder og kolleger til gode, sier managing partner Per Høiby.

First House har implementert et nytt system som gir mulighet for både eksterne og interne talenter til å bli partnere tidligere i karrieren. Steinar Flaa er den første som blir partner i selskapet etter den nye ordningen.