Sterk vekst for First House

31/1 2012

Byråinntekten for 2011 ble litt over 48 millioner kroner, og resultat før skatt endte på vel 9,5 millioner kroner.
- Vi er meget fornøyd med både veksten og resultatet for 2011. Det bekrefter at vår kompetanse er etterspurt, og at tilfredsheten er stor blant våre kunder, sier partner og daglig leder Per Høiby.
Selskapets samlede driftsinntekter i 2011 økte med 35,8 prosent til 53,9 millioner kroner. Det er en økning på mer enn 14 millioner kroner fra året før. Korrigert for innkjøpte tjenester og varekostnader på 5,8 millioner kroner, endte den totale byråinntekten på 48,0 millioner. Det er en økning på 41,9 prosent fra året før.
- Den solide veksten reflekterer at våre tjenester er etterspurt, og mangfoldet i vår kundemasse viser at vi treffer bredt. Blant våre oppdragsgivere finnes både store nasjonale og internasjonale foretak og mindre regionale bedrifter. I tillegg har vi oppdrag også for organisasjoner og offentlige virksomheter. Uten høy kvalitet i vår rådgivning og våre leveranser, hadde vi ikke klart å skape disse resultatene i løpet av de to årene som er gått siden oppstarten, sier Høiby.
Resultat før skatt for 2011 ble vel 9,5 millioner kroner, tilsvarende 19,9 prosent av byråinntekten. Dette er en økning på 38,5 prosent fra året før, samtidig som driftsmarginen er opprettholdt på samme, høye nivå.
- Det gode resultatet er oppnådd gjennom svært dyktige medarbeidere. First House skal utvides med enda flere gode hoder i året som kommer. Vi får mange henvendelser som bekrefter at vi blir sett på som en attraktiv arbeidsplass, og hos oss skal både arbeidsoppgaver og betingelsene for øvrig speile at vi er ledende på vårt felt, sier Høiby.
Selskapet sysselsatte i gjennomsnitt 18,5 årsverk i 2011 mot 13,5 i 2010.