5/12 2011

– Jeg er veldig glad for å ha kommet med på laget i First House, og gleder meg til å samarbeide med svært flinke medarbeidere. Jeg ser fram til å ta fatt på nye utfordringer utenfor politikken, sier Sylvi Listhaug.

– Vi er opptatt av å ha en solid bredde i vårt politiske team. Med Sylvi Listhaug på plass styrker vi vår kompetanse på politikk som er strategisk viktig både for våre kunder og for oss, sier Per Høiby.

– Hos oss skal Sylvi jobbe med et bredt spekter av politiske problemstillinger som blant annet å forstå kommunale prosesser, både knyttet til planlegging og regulering, og innkjøp av tjenester fra private aktører. Våre kunder etterspør stadig mer rådgivning på dette området, sier Jan-Erik Larsen, leder av First Houses avdeling for politikk og samfunn.

Sylvi Listhaug er vararepresentant til Stortinget fra Oslo. I tillegg til sin bakgrunn som byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo er hun medlem av Fremskrittspartiets sentralstyre. Hun har tidligere vært rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe i to år, vært byrådssekretær for Margaret Eckbo og sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom. Listhaug, som opprinnelig er fra Ørskog i Møre og Romsdal, er utdannet adjunkt og har hatt et 4 måneders langt studieopphold i Washington DC for å studere amerikansk politikk i 2006.

Oppstartstidspunkt er ikke bestemt. Listhaug ble nylig innkalt for å møte som vararepresentant på Stortinget. Varigheten av perioden på Stortinget er ikke avklart. Listhaug har bedt karanteneutvalget i Oslo kommune vurdere spørsmålet om eventuelt karantene og/eller saksforbud.