12/12 2012

«More openness, more democracy – The response to the Oslo and Utøya attacks» var tittelen for konferansen, i regi av den sosialdemokratiske gruppen i Europaparlamentet. Gruppen er den nest største av partigruppene i parlamentet, og ønsket med seminaret å sette fokus på bekjempelse og forebygging av høyreekstremistisk terror.


Brusselkontoret til First House, Fipra, har bistått EU-parlamentarikerne med planleggingen av konferansen.

- First House fikk tidligere i høst en forespørsel fra den sosialdemokratiske gruppen i Europaparlamentet om vi kunne bistå dem, gitt vår kjennskap både til norske forhold og vår lange erfaring med arbeid i Europaparlamentet. Vi syntes seminaret var et viktig ledd i å øke forståelsen i EU om en viktig norsk hendelse i EU, så vi er glade for å ha kunnet bidra på pro bono-basis til gjennomføringen av dette seminaret, forteller Erlend Engh Brekke.


Brekke leder tjenesteområdet EU-rådgivning hos First House og har lang erfaring med å bistå norske selskaper og organisasjoner som ønsker å forstå og delta i beslutningsprosessene i Europaparlamentet.

- Vi ønsker å bygge bro mellom norske samfunnsaktører og debattene som foregår i Brussel, og i det perspektivet er det hyggelig å kunne bistå også politikerne i Europaparlamentet når de ønsker å forstå norske forhold bedre, forklarer Brekke.


Blant de norske innlederne i Brussel var advokat Vibeke Hein Bæra, representantene Trond Blattmann og Jon Hestenes fra støttegruppen etter 22. juli, Trond Blattmann og Jon Hestnes, Prableen Kaur fra AUF, samt skribentene Øyvind Strømmen og Erika Fatland.


S&Ds gruppeleder Hannes Swoboda åpnet konferansen, som for øvrig ble ledet av visepresident i partigruppen Sylvie Guillaume. Visepresident i Europaparlamentet Miguel Angel Martinez Martinez og den svenske parlamentarikeren Anna Hedh ledet de øvrige sesjonene.