Tidligere OLF-topp Per Terje Vold tilknyttes First House som seniorrådgiver

28/10 2010

Per Terje Vold ble i forrige måned tildelt Norsk Petroleumsforenings Hederspris i forbindelse med årets Oljeindustripolitiske seminar i Sandefjord. NPF-Prisen tildeles årlig en person eller institusjon som gjennom sitt arbeid og/eller engasjement har bidratt til å sette en problemstilling som er viktig for bransjen på den nasjonale dagsorden.

– Vi er svært glad for at Per Terje Vold har valgt å bli en del av vårt fellesskap. Han representerer kompetanse som er verdifull både for våre kunder og for vårt selskap, sier Leif Monsen som er styreleder i First House.

– Per Terje Vold har erfaring fra viktige områder som energi generelt, olje-, gass-, og leverandørindustri, prosessindustri og finans/forsikring. Alt dette er av stor betydning for verdiskapningen i Norge, og berører viktige tema innenfor så vel politikk som næringsliv. I dette feltet vil First House tilby sine tjenester, og med Per Terje Vold som samarbeidspartner og tilknyttet ressurs vil vi styrke vår kompetanseprofil ytterligere, sier Jan-Erik Larsen som er ansvarlig for politisk kommunikasjon i First House.

– I en alder av 64 føler jeg fortsatt at jeg har mye å bidra med. Derfor har jeg registret mitt eget rådgivningsselskap og valgt å knytte meg til et faglig sterkt og spennende miljø. Gjennom å arbeide nært med yngre krefter, i et miljø preget av tverrfaglig kompetanse innen kommunikasjon, ledelse, finans og politikk tror jeg på mange aktive år som rådgiver. Etter fantastiske år i OLF og i PIL gleder jeg meg til å ta fatt på en ny, spennende epoke i mitt liv. Videre vil jeg bruke tid i Sør-Trøndelag og Midt-Norge som følge av at jeg tar over familiegården på Røros, sier Per Terje Vold.

– Seniorprofilen til First House passer meg, og jeg vet at dette er noe som er ønsket spesielt i bransjer jeg kjenner godt, som for eksempel olje, offshore og energi generelt. Vårt team bestående av rådgivere med erfaring fra finans, energi, ledelse, organisasjoner, rikspolitikk og samfunnsliv er unikt. Derfor gleder jeg meg til igjen å kunne jobbe aktivt i næringslivet, nå i en ny rolle som rådgiver, sier Per Terje Vold.