To nye partnere i First House

3/5 2019

- Ingenting er bedre enn når vi lykkes med å utvikle egne ansatte. Det bygger en god bedriftskultur, og det kommer også kundene våre til gode. Det gleder meg at både Anne og Håkon fremover vil sette et enda sterkere preg på selskapets arbeid innen medierådgiving, myndighetskontakt, klima og bærekraft, sier administrerende direktør i First House, Per Høiby.

Klima, miljø og bærekraft
Anne Solsvik kom til First House i 2015 fra rollen som politisk rådgiver for Venstre og partilederen Trine Skei Grande. De siste årene har Solsvik bistått kunder med posisjonering innen myndighetskontakt og klima, miljø og bærekraft. Solsvik har over tid delt politisk innsikt hos alt fra ledergrupper til selskapets egen First Cast.

- Vi opplever større pågang på oppdrag knyttet til miljø, klima og bærekraft – det er en utvikling jeg liker og synes er både spennende og givende å få ta del i. Næringslivet vil møte ytterligere krav om omstilling i tiden som kommer og behovet for å forstå denne utviklingen blir avgjørende. Å få muligheten til å bli partner i First House gir muligheter til å fortsette dette arbeidet og jeg ser frem til å prege selskapet fremover, sier partner og seniorrådgiver i First House, Anne Solsvik

Les mer om Anne Solsvik her!

Aftenposten-redaktør
Etter over 20 år i mediebransjen kom Borud fra Aftenposten til First House. Her skaper verdier for First House sine kunder ved å hjelpe dem med å bli sett, hørt og forstått. Han posisjonerer merkevarer, bistår i strategiplanlegging og hjelper til ved krise- og mediehåndtering. Det er han innstilt på å fortsette med også som partner i First House.

- Det er rett og slett gøy å jobbe i First House. Gøy fordi selskapet dyrker mangfold og kunnskap og derfor har opparbeidet seg et unikt, kompetansetungt miljø innen politikk, næringsliv og media. Gøy fordi vi har en lærende kultur der vi spiller hverandre gode. Og gøy fordi vi har spennende kunder fra de fleste bransjer og industrier. Sammen med dem får vi være med å skape, bygge og forvalte verdier. Verdier vår samfunnsmodell og velferdssystem er bygget på. Jeg gleder meg til å være med å bygge videre på dette som partner, sier partner og seniorrådgiver i First House, Håkon Borud

Les mer om Håkon Borud her!

Solsvik og Borud ble partnere i First House med virkning fra 1. mai og er nå en del av selskapets partnergruppe som består av 14 andre partnere.