16/3 2012

Leinum Seim (44) har de ni siste årene arbeidet i Helse- og omsorgsdepartementet, og kommer fra stillingen som fagdirektør i avdelingen som forvalter det statlige eierskapet til sykehusene.

- Seim har en solid erfaring fra offentlig forvaltning og har arbeidet med en av de største offentlige omstillinger noensinne. Hun har betydelig erfaring fra prosjektledelse og tyngre utredninger. Hun blir en viktig bidragsyter i vår satsning på offentlig sektor og vil også bidra overfor våre kunder i privat sektor hva gjelder kunnskap om hvordan politikk settes ut i praktisk virkelighet, sier administrerende direktør Per Høiby.

- Når jeg først søkte nye utfordringer ble First House et naturlig førstevalg. Jeg ser virkelig frem til å bli del av et kompetent og dynamisk miljø med svært flinke folk, sier Bjørg Leinum Seim.

Seim er statsviter fra Universitetet i Oslo. I tillegg har hun en solid økonomisk utdannelse. Begge deler med fordypning innen jus og IKT.

Hun begynner som seniorrådgiver i avdeling for politikk og samfunn i First House i slutten av mai 2012.

I avdelingen for politikk og samfunn i First House blir hun kollega med Bjarne Håkon Hanssen, Tor Mikkel Wara, Jan-Erik Larsen, Ketil Lindseth, Torbjørn Sølsnæs, Johanna Ellefsen Rostad, Sigrid Hagerup Melhuus, Torbjørn Giæver Eriksen og Sylvi Listhaug. Avdelingen ledes av Henriette M. Grønn.


For mer informasjon:
Per Høiby, adm. direktør og partner i First House, mobil 994 55 225, e-post: ph@firsthouse.no

Kort om First House
First House er et rådgivningsselskap med senior kompetanse og fokus på analyse, strategi og gjennomføring for oppdragsgivere innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr sine tjenester med basis i fire fundamenter: Finansiell kommunikasjon (IR), politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon herunder media- og krisehåndtering i tillegg til nysatsningen First House Media. First House Media tilbyr rådgivning på strategisk og operasjonelt nivå innenfor mediebransjen. First House hadde sin oppstart i januar 2010, og selskapet har nå 21 fast ansatte og 7 assosierte partnere. Selskapets byråinntekt var på 48 millioner kroner i 2011, og resultatet før skatt var på 9,5 millioner kroner. First House er en del av FIPRA og har dermed tilgang til et fremragende internasjonalt nettverk med rådgivere i mer enn 50 land, herunder samtlige land i Norden og EU. Nesten alle rådgivere i FIPRA har erfaring fra politisk virksomhet, som statsråder, statssekretærer, parlamentarikere eller departementalt byråkrati, eller fra fremstående posisjoner innen næringsliv, forbrukerorganisasjoner, frivillige, humanitære og miljøorganisasjoner (NGOs). First House er medlem i bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere, Norsk Investor Relations forening og Abelia. For mer informasjon www.firsthouse.no