4/4 2018

Tor Mikkel Wara har sagt opp sin stilling i First House. Han har også solgt aksjene sine og trådt ut av partnerskapet med virkning fra i dag. Alt økonomisk oppgjør er foretatt fra First House sin side. 

First House har gått gjennom Wara sine kunder siste 12 måneder. Basert på gjennomgangen, de kundeforhold som er allmenn kjent og kunder som har gitt aksept til offentliggjøring, kan vi opplyse om disse kundeforhold:
 
Offentlige kunder
Østfold fylkeskommune
Statens lånekasse (foredrag)
 
Andre kunder
Finans Norge (foredrag)
Nordea Corporate (foredrag)
Norsk Sykepleierforbund Akershus (foredrag)
YS stat (foredrag)
Harald A. Møller
Møller Mobility Group AS
Virke KBS
Rema1000
Get
Ringnes
Sichuan Road & Bridge
Travel Retail Norway
Bertel O. Steen
Norske Arkitekters Landsforening
Fortum

I tillegg kan nevnes at Wara hadde et oppdrag for Politiets fellesforbund – som ble avsluttet for tre år og 3 måneder siden.

First House sine kundelister er basert på privatrettslige avtaler som krever samtykke fra begge parter dersom de skal offentliggjøres. Unntatt fra dette er naturligvis offentlige kunder. Et annet aspekt er de konkurransemessige vurderinger vi som selskap må gjøre. I tillegg kan det være børs- eller konkurransesensitive forhold hos våre kunder som gjør at vi ikke kan opplyse om kundeforholdet. 

Vi takker Tor Mikkel Wara for en fantastisk innsats i First House og ønsker ham lykke til i jobben som justisminister.  

For øvrig henvises til First House kundeoversikt her.