Tor Mikkel Wara samarbeider med First House

1/11 2010

First House fortsetter å styrke kompetansen og inngår samarbeid med Tor Mikkel Wara. Wara har snart 20 års erfaring som informasjonsrådgiver.

Tor Mikkel Wara har mange års erfaring som kommunikasjonsrådgiver i sin egen virksomhet Wara Consulting og var blant annet partner i Geelmuyden.Kiese og Madland & Wara. Han har bakgrunn som stortingsrepresentant i perioden fra 1989 til 1993, og han har vært finanspolitisk talsmann og medlem av Oslo Bystyre for Fremskrittspartiet.

- Vi arbeider allerede sammen i noen prosjekter og jeg gleder meg til å være en del av et solid faglig miljø. I en større organisasjon som First House kan jeg arbeide både bredere og spissere enn i egen regi. Nå vil jeg få tilgang på kapasitet og kompetanse som spenner over viktige fagområder som politisk kommunikasjon og finansmarkedskommunikasjon, samt krisekommunikasjon og mediehåndtering, sier Tor Mikkel Wara.

Gjennom samarbeidet med Tor Mikkel Wara, får First House også tilgang til nettverket First Line, som består av uavhengige kommunikasjonsrådgivende selskaper. Nettverket har 150 rådgivere på 12 kontorer i de europeiske byene Stockholm, København, Helsingfors, Warszawa, London, Hilversum, Brussel, Berlin, Frankfurt am Main, Milano og Oslo.

Wara har arbeidet som rådgiver for noen av Norges største selskaper, næringsorganisasjoner, fagforeninger og som rådgiver for noen av verdens største selskapers aktiviteter i Norge. Han har særlig arbeidet med strategi, krise- og mediehåndtering, politikk, omdømmebygging og med rådgivning knyttet til kommunikasjons- og politiske utfordringer ved oppkjøp, fusjoner og børsintroduksjoner.

- Wara har førsteklasses politisk kompetanse og gir teamet vårt større bredde. Hans strategiske og analytiske evner vil være av stor verdi, både for våre kunder og vårt faglige miljø, sier Leif Monsen som er styreleder i First House.

- Jeg ser frem til å videreutvikle vårt gode samarbeid med Tor Mikkel Wara. Hans lange erfaring som kommunikasjonsrådgiver og som politisk kapasitet gjør oss ganske enkelt i stand til å levere med høy kvalitet i enda flere prosjekter, sier Jan-Erik Larsen, som er senior rådgiver og ansvarlig for politikk/samfunn i First House.