23/11 2018

- Vi har kommet langt i et prosjekt hvor vi ved bruk av kunstig intelligens og maskinlæring kan digitalisere analysemetodikken vår. Vi har rett og slett utviklet en digital analytiker med First House-kompetanse, sier administrerende direktør Per Høiby.

Høiby presenterte satsingen for over 800 deltakere på IBMs digitaliseringskonferanse "Think Oslo" torsdag 22. november. Han opplyser at merverdien for kundene er at First House gjennom bruk av en løsning basert på IBM Watson kan tilby raskere og bedre analyser av trender, initiativ og holdninger i ulike målgrupper. Gjennom bruk av maskinlæring og kunstig intelligens kan rådgiverne i selskapet frigjøre tid som heller kan brukes til å utvikle de beste strategiene for kundene.

- Dette er innovasjon for oss – og noe kundene våre vil nyte godt av i fremtiden, sier Høiby.

Han presiserer at First House nå jobber med å overføre sin analysekompetanse og metodikk til den digitale løsningen.

- Vi har kommet langt og holder nå på å lære opp den digitale assistenten til å bli stadig mer treffsikker i sine analyser. Vi har allerede tatt løsningen i bruk, men foreløpig kun som innspill til de manuelle analysene vi selv gjør, sier han.

Prosjektet er delfinansiert gjennom Skattefunnordningen.