7/6 2013

Vår erfaring er at mange ledere og virksomheter vil ha stor nytte av å få bedre innsikt, forståelse og kunnskap om politiske beslutningsprosesser. Slik innsikt gir et bedre grunnlag for strategiske beslutninger.

I løpet av høsten får vi et nytt Storting, en ny regjeringsplattform, og et nytt statsbudsjett. Tiden er inne for å planlegge din virksomhets kontakt med embetsverk og politikere i månedene og årene fremover.

First House har fire ulike produkter som gjør det enkelt å komme i gang. Disse tilbys både enkeltstående og samlet:

FØR VALGET

Foredrag: Megatrender og det politiske landskapet
En perfekt start på et lederforum, møte i konsernledelsen eller i styremøte. To av våre seniorrådgivere med politisk bakgrunn gjør dette foredraget sammen og leder en spørsmåls- og diskusjonsrunde etterpå. Vi analyserer megatrender som vil ha stor betydning for politikken i årene fremover, og deler vår innsikt i hva det vil være særlig nyttig for dere å følge med på i valgkampen.

360⁰ workshop
Det er nå det gjelder. I løpet av høsten bestemmes sentrale rammevilkår for din bedrift og organisasjon som vil gjelde for stortingsperioden 2013-2017. Med vår 360 graders workshop forbereder og leder First House et skreddersydd halvdagsmøte. Slik gir vi deg en styrket forståelse av høstens politiske prosesser, identifiserer dine trusler og muligheter, og nedfeller en målrettet plan for å endre rammevilkårene.

ETTER VALGET

Analyse: Hvem er hvem?

Umiddelbart etter at Stortinget er konstituert, komitefordelingen er på plass og en eventuelt ny regjering utnevnt, kan vi levere en overordnet analyse og gjennomgang av de deler av mannskapet som er relevante for din virksomhet.

Myndighetskontakt: Analyse, strategi og handlingsplan
First House kan lede en prosess hvor vi sammen tegner kart over landskapet og finner riktig kurs for din virksomhet. Vi analyserer, beskriver de politiske hovedutfordringene, definerer strategi og utvikler en operativ handlingsplan for myndighetskontakt i tiden fremover.