15/5 2012

Sted: Litteraturhuset - Wergelandsveien 29, Oslo

Enkel servering ved ankomst

Påmelding: seminar@firsthouse.no

Først kommer managing partner Adam Ikdal i BCG for å presentere "Hva kan man lære av serieoppkjøperne?"

Dernest benytter vi anledningen til å sette fokus på handlingsregelen:

  • "Norge trenger en ny handlingsregel", mener Fremskrittspartiet. Vi har derfor invitert finanspolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen fra FrP til å innlede om forslaget.
  • Videre vil leder i finanskomiteen, Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen, gi sitt syn på forslaget. Under tittelen "Norge trenger stø kurs og trygg styring" vil han også dele Arbeiderpartiets tanker rundt finanspolitikken med oss – i et landskap preget av at vi nærmer oss valg i 2013 (om knappe 15 måneder).

Våre fagseminar har vært populære, og vi kombinerer faglig påfyll med sosialt samvær i etterkant av innleggene.

Program i detalj:

Åpning og velkomst

Kari Holm Hejna, partner og leder av avdeling IR & finans, First House

Hva kan man lære av serieoppkjøperne?

Ved Adam Ikdal, Managing Partner, BCG Oslo

The Boston Consulting Group (BCG) har analysert over 26 000 finanstransaksjoner og sett på hva som kjennetegner selskapene som er mest aktive på oppkjøpsfronten. Flere interessante funn tyder på at de som lykkes med å skape aksjonærverdier over tid følger en bestemt oppskrift. I tillegg til denne analysen har BCG også sett nærmere på hvordan PE-bransjen er i endring og hvordan neste generasjons PE-selskaper må tilpasse seg endrede markedsforhold.

Diskusjon, spørsmål og svar

Ved Per Bjørkum

Pause

Norge trenger en ny handlingsregel

Ved Ketil Solvik-Olsen, FrPs finanspolitiske talsmann, første nestleder i finanskomiteen

Vi tar temperaturen på et tidsaktuelt finanspolitisk tema parallelt med at revidert nasjonalbudsjett er lagt frem for Stortinget. Arbeidet med statsbudsjettet for 2013 pågår for fullt, og om litt over ett år er det Stortingsvalg. Vi går nå mot en spennende politisk tidsperiode.

Norge trenger stø kurs og trygg styring

Ved Torgeir Micaelsen, Arbeiderpartiet, leder i finanskomiteen

Micaelsen sier på sin blogg: Frps finanspolitiske talsmann presenterer en ny «handlingsregel». Men hva er egentlig nytt, herr Solvik-Olsen? Kamp mot dagens handlingsregel og trygg  økonomisk styring har jo nettopp vært «Frp-regelen» de siste månedene og årene. Dette hadde vært håndterbart for landet så lenge Frp hadde forblitt et ytterliggående opposisjonsparti. Men det helt nye er at Høyre har åpnet for å styre landet med Frp. Da må også Frps økonomiske politikk tas på alvor. Problemet er at dette spørsmålet er fullstendig uavklart på høyresiden, og Frp krever innflytelse. Høyre står foreløpig i mot. Et av partiene vil tape. Landet kan ikke styres med to forskjellige regler i den økonomiske politikken.

Kommentarer til innleggene

Innleggene vil bli kommentert av Bjarne Håkon Hanssen og Tor Mikkel Wara, begge seniorrådgivere og partnere i First House.

Etter fagseminaret samles vi i uformelle rammer på BAR Tjuvholmen for utveksling av tanker rundt dagens spennende temaer.

Påmelding:

seminar@firsthouse.no

Parkering:    

På den gamle Vestbanetomten

Servering:

Enkel servering ved ankomst og i pausen

Velkommen til faglig påfyll!

Med vennlig hilsen

Per Høiby
Adm. direktør