Stort engasjement om Merkur Market-webinar

Foto: Håvar Haugvar

9/10 2020

Onsdag 7. oktober arrangerte First House et webinar om handelsplassen Merkur Market sammen med ABG Sundal Collier og Varde Hartmark, med First House-partner Cecilie Ditlev-Simonsen som ordstyrer.

Merkur Market – som i november bytter navn til Euronext Growth – har på kort tid opplevd en stor tilstrømning av både selskaper og investorer i følge Eirik Høiby Ausland på Oslo Børs. 

'Minibørsen’ har blitt stor. På bare litt over et år har verdien av selskapene på handelsplassen mer enn tidoblet seg fra rundt 6 milliarder NOK til ca. 90 milliarder NOK.

Ifølge Høiby Ausland er det mange potensielle forklaringer på hvorfor denne veksten kom midt i en periode hvor man kanskje skulle anta at folks vilje til å satse var nedadgående.

«Noe av det kan nok forklares med de makroøkonomiske tendensene med nullrente, for eksempel. Disse trendene har vært bidragsytere. Men, når vi ser på aktiviteten ved andre børser ser vi først og fremst hvor godt det norske kapitalmarkedet fungerer. Vi har dialog med hverandre, og vi har fornuftige, effektive prosesser.»

Børsnoteringssjefen mener veksten også kan forklares i det gode «økosystemet» man har klart å skape her til lands.

«Hvis vi ser og sammenligner oss med andre ser vi at noteringsaktiviteten ikke er på langt nær så høy andre steder som her. Vi har gjort mye riktig, og vi har laget veldig gode økosystemer for vekst. Alle som er involvert i dette markedet har bidratt til at det har blitt så velfungerende,» sa han.

Geir Arne Drangeid, partner i First House, hadde «Kampen om oppmerksomheten» som overskrift på sitt innlegg.

«Behovet for å bygge posisjon, tillit og interesse er ikke mindre selv om Merkur Market har en enkel og rask opptaksprosess og formkravene er enklere, særlig ikke for små og mindre kjente selskaper,» sa han.