Vi har alle noe å lære

8/3 2018

Han minnet oss samtidig om det jeg mener er en av de viktigste kvinnesakene. Lik lønn for likt arbeid. Jeg blir stolt av å ha slike kollegaer. Han gjorde denne hyggelige gesten. Jeg gjorde det ikke.

Vi har alle noe å lære. Gratulerer med kvinnedagen!

Per Høiby