Erna og Jonas: Svært ulike politikertyper

2/6 2016

Den liberale tankesmien Civita samlet tidligere i uka statsminister og statsministerkandidat til samtale om hva de vil med Norge. Jonas vant innledningen, Erna debatten. Jonas beskriver problemene. Men han angir ikke konkrete og operative løsninger på utfordringene.  Han fremstod imidlertid godt forberedt og engasjert. Det skaper i seg selv troverdighet. I korte øyeblikk var det mulig å ane noe Stoltenbergsk i ham. Erna på sin side lister opp, gjerne i detalj, hva regjeringen har gjort og vil gjøre for å håndtere utfordringene. Konkret og målrettet. «Cut the crap – make it done» er Ernas svar på det lite konkrete fra Jonas. Det etterlater et inntrykk av handlekraft og gjennomføringsevne. Bortforklaringene på byråkrativekst og rekordhøy oljepengebruk svekker imidlertid inntrykket.

Duellen illustrerer godt hvor ulike de to er som politikertyper. Jonas konsentrerer seg om å beskrive utfordringene Norge står foran. De gangene han snakker om løsninger er det diffust og overordnet. Ikke bare fordi han er opposisjonspolitiker. Han fremstår som en type som ikke er så opptatt av detaljene og de operative løsningene. Her er Støres store utfordring. Han er bedre enn Erna når han innleder. Når han holder en uavbrutt innledning som han selv har bestemt innholdet i, lytter folk anerkjennende. God struktur, analytisk tilnærming og en talemåte som gir opplevelse av at han er velformulert, bygger et troverdig inntrykk. I debatten med Erna avdekkes imidlertid hans største svakhet. Svar som fremstår som ullene og lite konkrete svekker tilliten til ham. Den svekkes ytterligere når han blir tatt av Erna i feil gjengivelse av fakta. Denne gangen var det knyttet til en sak rundt brukerstyrt personlig assistent. Det har vært andre saker før. Det vil komme nye. Manglende interesse og kunnskap om detaljer og fakta kan utvikle seg til et alvorlig problem for Jonas og Ap. Til tross for hans åpenbare intellektuelle styrke – han er ganske enkelt nødt til å lære seg mere detaljer på de fleste politikkområder. Uten økt kunnskap vil møtene med Erna i representere stor risiko for å tape og bli avkledd.

Med Erna er det nærmest stikk motsatt. Hun besitter en detaljkunnskap på alle politikkområder som det er enkelt å bli imponert av. Det skaper tillitt og trygghet når statsministeren på suverent vis dokumenterer innsikt og oversikt. Men den overlegne kunnskapen og evnen til å avlevere svar som en mitraljøse, kan også skape avstand. Det er kort vei fra å være suveren til å bli oppfattet belærende og arrogant. Dessuten kan detaljrikdommen dekke over hovedbudskapet. Og det blir nærmest umulig å fremstå som visjonær. På frokostmøtet snakket hun om sine to store prosjekter. Omstilling for å finansiere fremtidig velferd og inkludering av alle som har falt eller har risiko for å falle utenfor. Hennes ekte engasjement rundt disse viktige spørsmålene er åpenbar. Det blir allikevel noe teknisk og instrumentelt over formidlingen. Derfor mestrer hun ikke helt å løfte det til noe visjonært.

Debatten gav oss noen signaler om valgkampens innhold. Ap vil angripe regjeringen for uansvarlig økning i oljepengebruk og uhemmet vekst i byråkratiet. Dette er plagsomme områder for Høyre og Fremskrittspartiet. Tap på hjemmebane gjør ekstra vondt. Bortforklaringene Erna benyttet i duellen vil neppe holde gjennom en tøff valgkamp. Økt oljepengebruk og vekst i offentlig byråkrati er farlige områder, særlig for Høyre. Svekket troverdighet rundt evnen til å føre ansvarlig økonomisk politikk kan innebære at velgere som stemte Høyre i 2013 stemmer Arbeiderpartiet i 2017. På motsatt side vil regjeringspartiene angripe Ap for å utvise reformangst uten å ha alternativer til regjeringens omstillingsprosjekter. Det er bare å glede seg til valgkamp.

Morten Andreas Meyer er tidligere statssekretær for Erna Solberg, statsråd i Bondevik II regjeringen og er nå partner i First House.