Fire nye partnere

25/1 2016

I First House har vi en prestisjeløs kultur, det betyr deling av kunnskap, deling av kompetanse og at ingen av våre medarbeidere er redde for å ta i et tak – uansett om oppgaven er liten eller stor. Ingenting er bedre enn når vi har lykkes med å utvikle egne ansatte. Det bygger en god bedriftskultur, og det kommer også kundene våre til gode. First House rendyrker rådgivning i skjæringspunktet mellom politikk og næringsliv, i større grad enn andre selskaper som forsøker det samme.  Vi dreier nok mer vekk fra å være et pr-byrå, til å bli et byrå som er et strategisk rådgivingsselskap. Kundene - som viser oss tillit; inviterer oss til å gi råd på høyeste nivå - løse de mest krevende utfordringene. Derfor har vi valgt å styrke selskapet med flere partnere som har det som kreves for å møte kundenes behov. De fire er:

  • Johanna Ellefsen Rostad

  • Mitra Hagen Negård

  • Erlend Fuglum

  • Gro Bogen Nilsen

 Johanna Ellefsen Rostad har bred kundeerfaring innenfor fagfeltet kommunikasjon og myndighetskontakt. Hun er en ettertraktet prosjektleder med ansvar for framdrift og leveranser til flere av selskapets større kunder. Rostad kom til First House fra stillingen som taleskriver for næringsminister Trond Giske. Hun har også erfaring fra embetsverket i samme departement. Rostad benyttes derfor mye som rådgiver for kunder som ønsker å forstå og påvirke politiske beslutningsprosesser. Johanna er utdannet siviløkonom med master i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole, og har i tillegg en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

Mitra Hagen Negård har omfattende erfaring fra finansmarkedet. Hun har bakgrunn som senioraksjeanalytiker og IR-ansvarlig i flere selskaper. Negård har også erfaring fra investorsiden gjennom sitt arbeid som fagdirektør for analyse i eierskapsavdelingen i Nærings- og handelsdepartementet. Hun bistår med strategisk rådgivning og praktisk gjennomføring i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, børsnoteringer, løpende IR-arbeid og finansiell rapportering.

 Erlend Fuglum har erfaring fra politikk og strategisk kommunikasjon nasjonalt, regionalt og lokalt. Han hjelper kunder med å forstå politiske beslutningsprosesser og bistår med å utvikle strategier og operative handlingsplaner for at kundens interesser skal nå fram i prosessene. Fuglum utvikler kommunikasjonsplaner som bidrar til bedre økonomiske resultater for kundene. Han veileder også toppledere som oppsøker eller ufrivillig havner i medias søkelys. Fuglum kommer fra Grong i Nord-Trøndelag.

Gro Bogen Nilsen har bred kommunikasjonsfaglig kompetanse og flere års ledererfaring. Hun bistår kunder med å nå forretningsmålene sine gjennom strategisk kommunikasjon og myndighetskontakt. Som tidligere kommunikasjonsansvarlig i store og komplekse bedrifter med betydelig medieoppmerksomhet, arbeider hun med leder- og endringskommunikasjon, posisjonering og mediarådgivning. Bogen Nilsen har spisskompetanse på helse og leder First House sitt helseteam.