28/11 2013

I First House er vi trygge på egen integritet og vårt etiske fundament. Samtidig er det forståelig at det fra tid til annen oppstår debatter om en bransje som i Norge fortsatt er relativt fersk og myteomspunnet. Men det er viktig at debatten foregår med utgangspunkt i virkeligheten og ikke på bakgrunn av fordommer.

Det eksisterer nemlig en del feilaktige forestillinger om den delen av den norske kommunikasjonsbransjen som arbeider med myndighetskontakt. (Som for øvrig omfatter svært få av landets kommunikasjonsrådgivere.) Ordet lobbyister gir assosiasjoner til situasjonen i land som USA, hvor 11 000 registrerte lobbyister i Washington DC driver utstrakt oppsøkende virksomhet og legger frem saker for de folkevalgte på vegne av en klient. Tilgang og innflytelse ledsages også ikke rent sjelden av kampanjebidrag til de samme kandidater og partier.

Dette er fremmed og langt fra norsk politisk kultur, og det er forhold ingen ønsker at skal utvikle seg. I Norge skal organisasjoner, bedrifter og borgere selv tale sin sak overfor sine valgte ombud. I First House kan vi bistå virksomhetene med å forstå de politiske prosessene og gi råd om hvordan de skal gå frem for å øke sjansene for å vinne frem. Våre medarbeidere fra politikken bruker i dette arbeidet sin erfaring og kompetanse, ikke de nettverkene de har opparbeidet seg.

Vår virksomhet er demokratisk, lovlig og i økende grad nødvendig. Samfunnet blir stadig mer komplisert, og politikerne regulerer og bestemmer store deler av virksomheters rammebetingelser. Det er et stort behov for hjelp til å navigere gjennom det politiske systemet, og vi bidrar med innsikt og forståelse praktisert på en legitim måte. Slik bidrar vi til at saker som skal besluttes opplyses best mulig og at alle stemmer blir hørt.

Likevel, i den grad det kan bidra til mer ryddighet og gjennomsiktighet vil First House støtte opprettelsen av et lobbyregister. Dette bør være offentlig tilgjengelig og oppdatert med jevne mellomrom. Men viktigst av alt: registeret må omfatte alle personer som søker å påvirke folkevalgte på Stortinget og politisk ledelse og byråkrater i regjeringssystemet. Et register som bare gjelder ansatte i kommunikasjonsbyråene vil være en tom, symbolsk handling. Også de tyngste og beste lobbyistene i Norge må med, som for eksempel LO-lederen, NHO-lederen, Statoil-sjefen og NRK-sjefen.

I Norge er det allerede relativt strenge regler om karantene og saksforbud for de politikerne som slutter i regjeringssystemet. Lignende regler finnes ikke for Stortinget, blant annet ut i fra en begrunnelse om at stortingspolitikerne ikke innehar eksklusiv kunnskap om enkeltsaker som kan representere et fortrinn for kunder.

First House følger dagens karantenebestemmelser og vi vil selvsagt rette oss etter enhver regelendring. Fra debatten får en imidlertid inntrykk av at kommunikasjonsbyråene har et ansvar for hvilke regler som skal gjelde for bransjen. Det vi har ansvar for, er å følge norsk lov og dessuten skape kulturer med høy grad av etisk bevissthet. Dette er noe vil legger stor vekt på i First House, det er nødvendig for oss og vår integritet – og det er avgjørende for våre kunders tillit til oss.

Hvis politikerne ser behov for å endre reglene på området, så må de gjøre det. Regelverket er politikernes ansvar å gjøre noe med. Kommer politikerne til at behovet ikke er til stede, så burde en hel bransje og medarbeidere med høy etisk integritet i hvert fall få slippe mistenkeliggjøring og offentlig fordømmelse fra de samme politikerne.