Keep Calm and  Carry On. Be Prepared

27/6 2016

EU-traktatens paragraf 50 gir en nærmere beskrivelse av prosessen, slik vi og våre kolleger i FIPRA har skissert her. Men vi vet ennå ikke hvilken ordning som vil regulere UKs forhold til EU og det indre marked når prosessen er avsluttet innen to år. I mellomtiden vil UK være «lame duck» i EUs besluttende organer.

Den norske regjering har satt i gang et arbeid for å studere hva konsekvensene kan bli for Norge. Men din bedrift vil kunne få spørsmål allerede fra nå av om hvilke konsekvenser dette kan få for deres virksomhet, enten dere møter eiere, kunder, leverandører eller ansatte. Til de børsnoterte selskapene vil andre markedsaktører, inkludert investorer og analytikere, stille sine spørsmål. Det har flere selskaper allerede fått erfare, og det vil tilta i tilknytning til kvartalspresentasjonen som er like rundt hjørnet. Det er en fin anledning til å gi omgivelsene en forståelse av hvordan virksomheten forholder seg til det som skjer, og til å styre forventningene. For mange vil en side eller to om Storbritannia og EU være nyttig i presentasjonen. For alle vil en samling «spørsmål og gode svar» være klokt.

EU er en tollunion og et eget supra-nasjonalt rettssystem. En del veiledning for hva framtiden kan bringe har vi i EØS-avtalen, i den løsning som gjelder for forholdet mellom EU og Sveits, og tilknytningsavtaler med kandidatland og land i EUs nærområde, som middelhavsregionen. Det generelle internasjonale rammeverk for handel og investeringer vil fortsette å gjelde, som det vi har i Verdens handelsorganisasjon WTO og OECD mv.

Det er mulig EU og UK vil enes om at store deler av dagens regelverk fortsatt skal gjelde, men vi vet ikke hvilke. EU-kommisjonen vil ikke uten videre kunne drive overvåkning eller pålegge gjennomføring. EU-domstolen vil ikke uten videre ha domsmyndighet.

Det kan være klokt å ta stilling til hvordan din bedrift skal holde seg orientert om hvordan dette går videre, slik at dere vet like mye som konkurrenter og kunder.

Første bud bør være å etablere oversikt over prosessene, det som måtte være av viktige milepæler underveis og sentrale spørsmål for din virksomhet.

Utover høsten venter strategi- og budsjettarbeidet i mange virksomheter. Her venter nye diskusjoner om muligheter og utfordringer i lys av det som vil skje. Hvilke politiske prosesser er i gang i Brussel? I Westminster? Og her hjemme? Hvordan vil våre markeder og kunder reagere? Hva med markedsadgang? Handelsbarrierer? Hvordan vil prisen på britiske varer og tjenester bli påvirket?

Til vinteren er det for børsnoterte selskaper tid for en grundig oppdatering av risikofaktorer og beskrivelse av disse til styrets årsberetning og regnskap. I den forbindelse er det alltid nyttig å tenke beredskap. Hvordan bør man agere og hva bør man kommunisere dersom det verste skulle skje?

Spørsmålene er mange. Usikkerheten er stor. I en slik situasjon velger vi å la oss inspirere av og oppsummere med en variant av et kjent slagord fra de britiske øyer. Keep calm and carry on. But be prepared!