22/5 2014

Hovedpunktene i det vi har fremført er dette:

  • First House har ikke Kina som kunde.
  • Vi har heller ikke «kinesiske interesser» som kunder, verken selskaper eller enkeltpersoner.
  • Morten Wetland skrev sin kronikk om Obamas fredspris og Nobelkomiteens arbeid ut fra sin egen erfaring med hvordan utlandet oppfatter prisutdelinger. Dette gjorde han på egne vegne. Vi ønsker at våre ansatte skal delta i samfunnsdebatten der de har særlige erfaringer og kunnskap. Hvis dette hadde vært et betalt oppdrag ville vi opplyst om det. Noe annet ville vært regelstridig.
  • First House har ingen oppdrag som går ut på å påvirke Nobelkomiteens sammensetning. Blant våre kunder er det helt sikkert ulike meninger både om enkelttildelinger og komitesammensetningen.

Kommentatorer oppsummerer ulikt: Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum mener First House står avkledd tilbake, fordi vi er medlemmer i norsk-kinesisk handelskammer, og fordi min partnerkollega Bjørn Richard Johansen sitter i styret der.

Vi er medlemmer i en rekke handelskamre. Dette er selvfølgelig helt åpen informasjon. Vår hensikt med dette er å møte gamle og nye kunder og holde oss oppdatert om utviklingen i vedkommende land.

VGs redaktør Torry Pedersen sier til bladet Kampanje:
- Det ville vært fullstendig fatalt hvis First House ikke forteller sannheten her. Jeg tror de har så mye kompetanse at de uttaler de seg presist om dette. Jagland skrev i en kronikk i VG om «First House, som kanskje har eller kan få kunder som lenge har vært misfornøyde med prisen til Liu Xiaobo». Det er fullt mulig å tenke seg at First House har norske kunder som er misfornøyd med prisen. Jaglands formulering er presis, mens «kinesiske interesser» må være interesser på kinesisk side. Det har First House klart og tydelig avkreftet».

Jeg gjentar Torry Pedersens presise observasjon: «kinesiske interesser» må være interesser på kinesisk side». Vi har nemlig vært åpne på at et selskap som vårt har norske kunder med økonomiske interesser i Kina. Dette er norske økonomiske interesser. Det er snakk om landets inntekter. Våre rådgivere har i den forbindelse også gitt råd om forholdet til Kina. Det har vi gjort siden First House ble etablert i 2010, både som en del av vår løpende rådgivning, deltakelse på ulike typer møter og konferanser og gjennom enkeltprosjekter. Det har vi tenkt å fortsette med.

Det er viktig å holde fast ved utgangspunktet for dette mediedøgnet: Stanghelles «gode men ubekreftete rykte» om at vi var innleid av Kina for å drive svertekampanje mot Thorbjørn Jagland. Det er vi altså ikke, men vi er naturlig opptatt av Kina, og drøfter det gjerne med kunder, som så mange andre i en åpen økonomi som vår.