Ledere slurver når de møter ansatte

11/5 2017

Men når ledere skal snakke til egne ansatte, er det mange som slurver. Og det til tross for at medarbeidere som forstår strategien er den aller viktigste forutsetningen for effektive endringer i virksomheten og gode leveranser til kundene.

Ledere holder ofte flere interne presentasjoner hver dag. De løper fra møterom til møterom med PCen under armen. En variant av den samme presentasjonen brukes uansett hvilken del av organisasjonen de skal møte. Stort sett går det greit, men ofte ikke mer enn det.

De fleste ansatte ser med forventning fram til at sjefen, og spesielt toppsjefen, skal snakke til dem. Ingen former for kommunikasjon slår effekten av den som skjer ansikt til ansikt. Dessverre går mange muligheter til å påvirke, overbevise og motivere medarbeidere tapt - fordi ledere bruker for liten tid på å tenke gjennom hvem de skal møte og hva de skal si. Mange lederpresentasjoner skaper faktisk mer frustrasjon enn om de ikke hadde funnet sted. Slik går det når lederen ikke har forberedt seg godt nok, eller når avstanden er for stor mellom lederens og de ansattes oppfatning av virkeligheten.

Min erfaring fra mange år som rådgiver og kommunikasjonsansvarlig i store virksomheter, er at ledere kvier seg for å formidle dårlige nyheter. Instinktivt føles det skånsomt å fortelle litt ad gangen og å pakke inn sannheten. Resultatet blir unødig seigpining for medarbeidere som leser mellom linjene. Nedbemanning blir til omstilling. Kostnadskutt blir til forbedringsprogram. Fake news, ville Trump kalt det. Det er bedre å si det som de er. Det nytter heller ikke å begrave hovedbudskapet på siste plansje. Du blir gjennomskuet.

Moderne ledelse handler mye om å by på seg selv. Noen bruker en personlig historie eller foto i håp om å levere på nettopp dette. Taktikken kan fungere, men den kan også virke påklistret. Viktigere er det å formidle visjoner og ambisjoner, fortelle om det man brenner for, og invitere kolleger og medarbeidere til å bidra i prosessen – så tidlig som mulig.

Det finnes mange måter å presentere på, og det finnes mange måter å bygge tillit på. Skal du lykkes, må du ha noe på hjertet. Og du må trene på å formidle det du vil si. De beste lederpresentasjonene jeg har hørt har vært fra ledere som forklarer bakgrunnen for beslutninger, forteller om tvil og avveininger underveis, og åpent deler hvordan hun eller han tror beslutningene vil påvirke den enkelte avdeling eller medarbeider. Ledelsen har gjerne jobbet med store saker i månedsvis, kanskje årevis, mens medarbeidere får konklusjonen presentert i hui hast, av ledere som for lengst har begynt å tenke på neste fase. God lederkommunikasjon handler ikke bare om budskapet, men også om å gi mottakeren tid til å fordøye det.

Aller viktigst er det å snakke om det medarbeiderne er opptatt av. Svaret varierer fra yrkesgruppe til yrkesgruppe, og person til person. Ledere bruker gjerne tid og penger på å analysere interessene til eksterne målgrupper for å sikre at de treffer med budskapet sitt. Samme metodikk kan brukes internt. Eller gjør det enkelt: Spør! Hva er dere opptatt av å høre om? Og enda viktigere: Hva er dere opptatt av å fortelle meg?

Tenk på møter med ansatte som like viktige som eksterne foredrag, eller presentasjoner for kunder og investorer. Bedriften og dine ansatte fortjener det.