… når kundene svarer

21/1 2016

Jeg er glad for å kunne konstatere at også i vår siste kundeundersøkelse, gir våre kunder uttrykk for stor tilfredshet med tjenestene vi leverer. Samtidig er de tydelige på hvor de mener vi har forbedringspotensial. Det setter vi også pris på.

Først litt om undersøkelsen. Vi har henvendt oss til våre 100 største kunder. Gjennom anonyme besvarelser måler vi kundenes tilfredshet med det vi leverer. Undersøkelsen måler også hvordan kundene opplever rådgivernes kompetanse, tilgjengelighet og integritet.  Vi har stilt 14 spørsmål og bedt kundene gi oss karakter fra 1 til 6 på hvert punkt, med 6 som toppscore.

Resultatet viser fremgang fra forrige undersøkelse og at First House-kundene blir stadig mer fornøyde med rådgivningstjenestene de kjøper. På 10 av 14 spørsmål får vi score på bedre enn 5, og høyest score får vi på spørsmålet «Jeg opplever First House som en profesjonell samarbeidspartner». Her er snittscoren 5,5 av 6 mulige.

På spørsmålet «First House holder meg oppdatert om relevante tjenester og faglige temaer» gir kunden oss scoren 4,2 av 6 mulige. Vår ambisjon er å bli flinkere til å dele av vår kunnskap og kompetanse gjennom flere faglig spissede seminarer tilpasset det kundene våre til enhver tid ønsker. Vårt årlige budsjettseminar er allerede blitt en institusjon, på samme vis som våre fulltegnede valgvaker. I løpet av et år uten valg, som 2016, planlegger vi andre og hyppigere treffsteder der vi villig deler av vår kunnskap og våre analyser, både med kunder og andre interesserte.

Her er noen av de øvrige resultatene fra undersøkelsen:

  • Mitt rådgiverteam har god faglig kompetanse og forstår min virksomhet og dens utfordring: 5,3

  • Jeg opplever min kontaktperson og de øvrige i rådgiverteamet som proaktive, initiativrike og lett tilgjengelige: 5,3

  • Rådgiverne i First House har høy integritet og ivaretar konfidensialitetshensyn og interessekonflikter på en god måte: 5,5

Den virkelige testen på hvordan kundene opplever oss, er når vi spør dem om de basert på egen erfaring trygt kan anbefale First House til andre. Her får vi 5,2 av 6 mulige. Det er vi selvsagt takknemlige for, ikke minst fordi vi siden starten har flyttet oss fra å være et kommunikasjonsbyrå til å bli et rådgivningsselskap for komplekse spørsmål som handler om langt mer enn kommunikasjon. Arbeidet med disse spørsmålene skjer oftest i toppledelsen og i styrerommene hos kundene våre.

Vi er takknemlige for at kundene våre gir oss tillit i komplekse saker som ofte er av virksomhetskritisk karakter. Det gjør oss ydmyke og ekstra motiverte til å levere arbeid av ypperste kvalitet.