2/10 2014

I dag vil vi uttrykke vår anerkjennelse til organisasjonen Oslo 2022 og deres rådgivere for jobben de har gjort med å få OL til Norge i 2022. Selv om arbeidet for et vinter-OL i Norge ikke førte frem, var det verken engasjement eller vyer det skortet på.

På dagen da Stortinget formelt åpnes igjen, i jubileumsåret for tilblivelsen av den norske forfatningen i 1814, skal vi alle glede oss over at vårt vel fungerende demokrati står sterkt og bringer oss fram til felles konklusjoner. Vi gleder oss også sammen med våre venner i idretten over signalene om at OL-forberedelsene vil bære frukter i form av tung satsing på idrett og byutvikling i Europas raskest voksende hovedstadsregion.

Til de som måtte stusse over at vi anerkjenner OL 2022 og deres rådgivere for innsatsen, kan vi opplyse at vi selv aldri har hatt noen rolle eller posisjon i deres arbeid. Oslo kommune og Oslo2022 har, etter det vi forstår, imidlertid brukt andre kommunikasjonsrådgivere i sitt kampanje- og informasjonsarbeid. Derfor kommenterer vi saken på fritt grunnlag.

Vi er imidlertid glade og stolte over at Norges Idrettsforbund engasjerte oss som sin samarbeidspartner i forbindelse med folkeavstemmingen i Oslo i september 2013. Flertallet for et OL i denne avstemningen ga både idretten og Oslo kommune mandatet til å jobbe videre med saken inntil kommunen i går valgte å trekke søknaden.

Etter at dette kampanjearbeidet var avsluttet, har vi kun hatt sporadiske og avgrensede oppdrag for Norges Idrettsforbund i begynnelsen av 2014. Det siste halve året har vi derfor ikke hatt noen oppdrag knyttet til OL-prosessen. Når det nå er endelig besluttet at Norge ikke er kandidat til å arrangere OL i 2022, ser vi frem til at de bygge- og utviklingsplaner som prosessen har frembrakt, skal bli virkelighet. Vi ønsker de ansvarlige lykke til med dette viktige arbeidet!