25/10 2013

VG krevde for eksempel på lederplass denne uken at Listhaugs liste må offentliggjøres. Det samme har SV og Per Olaf Lundteigen gjort.

First House har forståelse for at det føres en debatt om overganger til og fra kommunikasjonsbransjen. Vår virksomhet er relativt ny i Norge, det eksisterer mange myter og misforståelser om vår bransje og våre tjenester. I First House bistår vi blant annet kundene med å forstå de politiske prosessene og gi råd om hvordan de skal gå frem for å øke sjansene for å vinne frem. Våre medarbeidere fra politikken bruker i dette arbeidet sin erfaring og kompetanse, ikke de nettverkene de har opparbeidet seg.

I First House er vi opptatt av ryddighet og profesjonalitet. I dette ligger det også en ubetinget respekt for det politiske systemets integritet. Derfor har vi bestrebet oss på å opptre så ryddig som mulig i forbindelse med Sylvi Listhaugs utnevnelse til landbruksminister. Listhaug avsluttet sitt arbeidsforhold til First House i det øyeblikk hun bestemte seg for å gå inn i regjeringen. I samarbeid utarbeidet vi en oversikt over kunder hun hadde befatning med og som Listhaug har overlevert sin departementsråd som støtte i løpende habilitetsvurderinger. Det er for øvrig skapt et inntrykk av at First House nekter statsministeren å se denne lista. For vår del må Listhaug gjerne dele denne med statsministeren, lovavdelingen eller andre som måtte trenge det for habilitetsvurderinger, så lenge de kundeforhold som det ikke er avtalt med kunden skal være offentlig forblir ikke offentlige.

Noen av kundene på lista er allerede offentlig kjent fordi First House har vunnet offentlige anbudskonkurranser. Andre er kjent fordi kundene de følger vårt standardråd om å være åpne om kundeforholdet. Noen kunder har imidlertid som følge av konkurransemessige eller andre forretningsmessige forhold behov for konfidensialitet. Kundeforholdet eies av kundene, og verken vi eller andre kan gjør lista offentlig kjent uten å bryte en kontraktsfestet konfidensialitet, og det er selvsagt uaktuelt.

Det er for øvrig interessant å se at Lundteigen og SV plutselig engasjerer seg for offentliggjøring etter en overgang fra First House til den nye regjeringen. Både Sp og SV hadde i åtte år representanter fra kommunikasjonsbyråer i regjeringsapparatet, uten at lister ble offentliggjort. Den rødgrønne regjeringen benyttet heller ikke sin flertallsposisjon i Stortinget til å innføre nye regler.

Debatten viser at det er behov for en prinsipiell tilnærming og kanskje også en gjennomgang av reglene på området. First House vil for eksempel hilse et lobbyregister velkommen. Og hvis Stortinget mener det har behov for mer informasjon til sin kontrollvirksomhet, for eksempel ved at kundelister på en eller annen måte gjøres tilgjengelig for kontrollkomiteen slik Martin Kolberg ønsker, vil vi selvsagt respektere det. Men det må da gjøres via lovgivningsveien, med likhet for loven og på en måte som sikrer konfidensialiteten i privatrettslig inngåtte avtaler.

First House må tåle at en del ikke liker kommunikasjonsbransjen på et generelt grunnlag, til og med at enkelte tydeligvis mener at det er noe spesielt med vårt firma. Lundteigen har for eksempel flere ganger uttalt at utfordringen først og fremst gjelder First House, mer enn bransjen som sådan.

Vi vil imidlertid som samfunn stå oss på å regulere gjennom lover og regler som gjelder alle, som sikrer likebehandling og rettssikkerhet. Det er i tråd med over 1000 år gamle tradisjoner i Norge: «Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes. Og den som ikke unner en annen lov, han skal selv ikke nyte lov.»