Hvem vi jobber for

Vi får oppdrag fra kunder i de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor. Noen er milliardkonserner. Andre er organisasjoner med noen få ansatte. Noen av de største bransjene målt i omsetning er bank og finans, helse, mat og drikke, industri og teknologi, olje og gass, eiendom og detaljhandel. Privat sektor utgjør den aller største delen av kundegrunnlaget,og vi har en rekke internasjonale kunder.

First House har vokst raskt. Vi ble etablert i 2010 og var allerede etter tre år blant landets største kommunikasjonsbyråer. Dette er en posisjon vi har beholdt. I 2014 passerte vi 84 millioner kroner i omsetning. Vi har jobbet for mer enn 300 kunder og er til enhver tid involvert i om lag 50 pågående oppdrag.

Konfidensialitet

Vi oppfordrer alle kundene våre til å være åpne om samarbeidet med oss, men respekterer naturligvis at noen kan ha ønske om eller behov for konfidensialitet. Det er et ufravikelig prinsipp for First House at kunden eier informasjonen om kundeforholdet.

Oppdrag for offentlige kunder vil normalt være underlagt regler om åpenhet, men også i slike tilfeller er det kunden som eier kundeforholdet og som kan uttale seg om oppdraget.

First House og Pro Bono

Alle ansatte i First House oppfordres til å ta på seg pro bono-oppdrag. Det innebærer at vi i mange sammenhenger jobber vederlagsfritt for organisasjoner, enkeltpersoner eller foreninger som ikke har midler til å betale for ekstern bistand. Fellesnevneren for de pro bono-oppdragene vi tar på oss, er at de kommer ideelle organisasjoner eller tiltak til gode. Om du representerer noen som kan være aktuelle mottakere av slik bistand, oppfordrer vi deg til å sende informasjon om ditt prosjekt og behov til oss her.