Color Line

Color Line

Color Line AS er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier. Selskapets flåte på seks skip transporterer mer enn fire millioner passasjerer, nærmere 900 000 personbiler og over 180 000 trailere hvert år. Selskapet sysselsetter ca. 2 350 årsverk i fire land. Årsomsetningen er på rundt 4,7 milliarder kroner. First House bistår Color Line med strategisk rådgivning på flere områder, blant annet i omdømmeforvaltning og analyse av rammebetingelser. I tillegg inngår vår krisestab i Color Lines beredskapsorganisasjon.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994