Den norske veterinærforening (DNV)

Den norske veterinærforening (DNV)

Den norske veterinærforening (DNV) er veterinærenes fagforening og arbeidstakerorganisasjon. DNV er i tillegg en veterinærfaglig forening.

First House bistår DNV som rådgiver i foreningens arbeid med å bygge sin posisjon som en samfunnsaktør som ivaretar medlemmenes interesser, og gir råd om synlighet, deltagelse i samfunnsdebatten og i kommunikasjonsfaglige spørsmål generelt.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994