Geomatikk AS

Geomatikk AS

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvising med tilknyttede tjenester som søknadsbehandling for vei og VA, samt koordinering av planer - KGrav. Selskapet er landets ledende miljø innen dokumentasjon av ledningsnett, samt råte- og tilstandskontroll av stolper.

First House gir Geomatikk strategiske råd og bidrar med kompetanse og kapasitet i konkrete prosjekter.  En viktig del av samarbeidet handler om å bistå i prosesser knyttet til rammevilkårene for selskapet.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994