Multiconsult

Multiconsult

Multiconsult er et av landets ledende miljøer innen prosjektering og rådgivning, med ca. 1750 ansatte i Norge og internasjonalt. Selskapet ble notert på Oslo Børs 22. mai 2015.

First House har bistått Multiconsult i børsnoterings- prosessen som innleid Investor Relations-ressurs. Vi har bygget opp IR-funksjonen og bidratt med både strategisk og operativ kapasitet. En viktig del av arbeidet har vært å utvikle rapporteringsmateriell, rutiner og annen dokumentasjon til børssøknaden. Vi har deltatt i prospektarbeidet, bidratt til å utvikle årsberetning, årsrapport, delårsrapport og IR-web, alt i henhold til børsstandard. Vi har utviklet styringsdokumenter og rutiner for å ivareta kravene til håndtering av innsideinformasjon og for å sikre god kommunikasjon med aksjemarkedet. Som kunnskapsbedrift legger Multiconsult stor vekt på compliance og kompetanseoverføring Vi har bistått med e-læringskurs og klasseromskurs for å bygge kunnskap internt om nye krav til informasjonshåndtering. First House har vært sparringpartner for CFO før, under og etter noteringsprosessen, og bistått med etablering og drift av IR-funksjonen i en startfase. I 2016 bistod vi også Multiconsult med årsrapportarbeidet, løpende IR-rådgivning og forberedelser til kapitalmarkedsdagen. 

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994