Norges Idrettsforbund

Norges Idrettsforbund

Da Oslo Bystyre vedtok at det skulle gjennomføres en folkeavstemning for eller mot OL i Oslo 2022, gjennomførte Norges Idrettsforbund et omfattende arbeid for å sikre at et flertall av velgerne ville stemme ja. First House var NIFs eksterne hovedrådgiver i dette arbeidet. Engasjementet innebar blant annet utforming av analyse, strategi og budskap og prioritering av målgrupper. Videre bisto First House med å mobilisere tillitsvalgte, involvere alliansepartnere og utforme annonsekampanjer. Samarbeidet innebar også medierådgivning og bistand til skriving av kronikker og innlegg.

I forkant av valget viste målingene en klar nei-majoritet. Avstemningsresultatet ga et flertall på 55,1 prosent for at Oslo skulle arrangere OL, mens 44,9 prosent stemte mot. Valgdeltakelsen var på 68 prosent, og det ble avgitt 323 338 stemmer.

First House har i flere år hatt rammeavtale med Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). First House har bistått NIF med arbeid knyttet til blant annet strategiprosesser, presentasjoner i forbindelse med internasjonal tjenesteoppdrag, research og utredningsarbeid (for eksempel "Toppidrettsutredningen"), medietrening, tekst- og markedsarbeid. First House har også bistått NIF i arbeidet med posisjonering. Vi har også hatt oppdrag knyttet til mobilisering av unge ildsjeler.  

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994