Norsk Takst

Norsk Takst

Norsk Takst er landets største og eldste interesseorganisasjon for takstforetak og takstmenn. Norsk Takst-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge. Norsk Takst representerer Norge i europeiske og internasjonale takstorganisasjoner.

First House bistår Norsk Takst som strategisk rådgiver og sparringspartner i foreningens arbeid med å ivareta medlemmenes interesse overfor politikere, myndigheter og beslutningstagere, i arbeid med posisjonering/ profilering, mediesynlighet, deltagelse i samfunns-debatten, og i kommunikasjonsfaglige spørsmål generelt.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994