Norwegian Energy Company

Norwegian Energy Company

First House var engasjert som IR-kontakt og kommunikasjonsrådgiver for Norwegian Energy Company (Noreco) i perioden juli 2013 til september 2015. I denne perioden gjennomførte oljeselskapet i to omganger omfattende restrukturering av både drift og balanse, som emisjoner og konvertering av obligasjonsgjeld.

First House ble opprinnelig engasjert som investorkontakt. Vårt arbeid på dette feltet har bestått i utvikling av budskap og utforming av pressemeldinger og presentasjonsmateriell, både til de regelmessige kvartalspresentasjonene og i forbindelse med transaksjonene. Vi har også løpende besvart e-poster og telefonhenvendelser for selskapets IR-avdeling på vegne av selskapet.

Ettersom Noreco ikke har egen kommunikasjons- avdeling, ble mandatet vårt gradvis utvidet til også å omfatte virksomhetskommunikasjon. Vi har lagt til rette for mediekontakt, myndighetskontakt og intern- kommunikasjon og gitt råd om posisjonering og utvikling av budskap i den forbindelse. I tillegg har vi bistått operasjonelt med utforming av tekst og materiell for interne og eksterne kanaler, håndtering av pressehenvendelser m. v.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994