OG21

OG21

OG21 har som formål å sikre en effektiv og miljøvennlig verdiskaping fra norske olje- og gassressurser gjennom et samordnet engasjement i petroleumsklyngen innenfor utdanning, forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny teknologi

Programansvarlig for OG21 gjennomførte i 2016 en omfattende strategioppdatering. Arbeidet innebar omfattende kommunikasjon internt i OG21 og med forskjellige aktører i norsk olje- og gassnæring. First House bistod programansvarlig med kommunikasjonsfaglige råd i den forbindelse.

- Oppdraget er ikke stort i kroner og øre, men likevel av stor betydning for OG21. I First House får vi tilgang til kommunikasjonsekspertise med inngående kunnskap og lang erfaring fra arbeid i norsk oljevirksomhet, sa Gunnar Lille som er programansvarlig for OG21 da avtalen ble inngått.

Oppdraget bestod av rådgiving og konsultasjoner i møter og per telefon i forbindelse med særskilte milepæler i OG21s arbeid.Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994