Orkla

Orkla

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning og bakerier i Norden og Baltikum. Det børsnoterte konsernet har om lag 13 000 ansatte, og omsatte for 30 milliarder kroner i 2014. Orkla har en av bransjens mest kompetente kommunikasjonsavdelinger.

First House har bistått Orkla med strategisk rådgivning og til spesifikke prosjekter. Vi har blant annet gitt innspill til kommunikasjonsavdelingens styringsdokumenter og planverk, og råd om organisering av ressurser og arbeidsstrømmer. Vi har også bidratt i arbeidet med Orklas strategi for posisjonering og intern-kommunikasjon. En viktig del av samarbeidet har handlet om å bistå i endringsprosesser, som oppkjøp og integrasjon av virksomheter.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994