SINTEF

SINTEF

SINTEF er et av Europas største, uavhengige forskningsinstitutter. First House har 2017 og i 2018 bidratt med innspill til SINTEFs strategiprosess og omverdenanalyser, og med synspunkter og observasjoner om selskapets profil og samfunnsrolle.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994