Tannlegeforeningen

Tannlegeforeningen

Den norske tannlegeforening (NTF) er interesseorganisasjonen for norske tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, og hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Organisasjonen har drøyt 6600 medlemmer, både fra privat og offentlig sektor. 

First House bistår NTF med analyse og strategisk rådgivning i spørsmål som berører tannhelsefeltet. Vi gir råd om profilering og posisjonering i samfunnsdebatten og gjennomfører omdømmemålinger. En viktig del av samarbeidet består i å utforme målgruppeanalyser og tiltaksoversikter som understøtter NTFs strategiske mål. Vi har også gitt råd om internkommunikasjon og synlighet blant egne medlemmer.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994