Virke Trening

Virke Trening

I forbindelse med Treningskonferansen 2016 overleverte et ekspertutvalg i regi av Virke Trening rapporten: «Et kompetanseløft i treningsbransjen».

First House har bistått Virke Trening med å definere prosjektet som ledet fram til nedsettelsen av utvalget, samt i gjennomføringen av utvalgsarbeidet.

I tillegg til å bistå i fasiliteringen av utvalgsarbeidet, har First House ført utvalgsrapporten i pennen.

Utvalgsrapporten finner du her.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994