Weir American Hydro

Weir American Hydro

Weir American Hydro har hovedkvarter i Pennsylvania, USA og er en stor produsent av turbiner til vannkraftverk. Weir ønsker å komme inn i det norske markedet for oppgradering av vannkraftverk. First House har utarbeidet en markedsanalyse for selskapets turbiner. Vi har også bistått Weir i å komme i kontakt med nøkkelpersoner og selskaper i den norske vannkraftbransjen, og vi har overført kulturkompetanse om prioriteringene og arbeidsmåtene til potensielle kunder i norsk vannkraftsektor.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994