Vi er der når verdier skal skapes og forvaltes. Når konkurransen øker, krisen herjer, eller omdømmet trues. Når du og din virksomhet står overfor de vanskelige veivalgene. Når omstilling og endring skaper usikkerhet i organisasjonen. Når du trenger ny innsikt og kunnskap. Når du trenger noen ekstra hoder eller hender. Når du skal overbevise andre. Når du skal skape forståelse og aksept, eller til og med begeistring. First House sin visjon er at våre kunder oppnår mer.

Her er tidligere toppolitikere og ledere med erfaring fra store og små bedrifter, media og finansverdenen, tidligere byråkrater, og spesialister på krisehåndtering og omdømmebygging. Flere av oss har jobbet internasjonalt med politikk og forretning. Vi dyrker mangfold og oppfordrer kundene våre til å gjøre det samme. Vi er overbevist om at ulike perspektiver gir bedre løsninger – og et bedre samfunn. Vi setter sammen team på tvers av erfaring og kompetanse, og leverer skreddersydde løsninger til norske og internasjonale oppdragsgivere.

Stadig flere ledere søker en kommunikasjonspartner med helhetsblikk. Ledere skal ikke bare være enere i egen bransje eller eget fag. For å lede må du også kunne kommunisere godt både eksternt og internt. Vi bistår i utforming av strategier, analyser, budskapsutvikling, interessentdialog, eller planer for verdiskaping på børs. Vi hjelper deg med forberedelser til kvartalspresentasjoner, medieintervjuer, eller allmøter. Vi skriver foredrag og taler. Vi gjennomfører kriseøvelser og trener deg før store presentasjoner. Og vi hjelper deg hvis krisen inntreffer. Kanskje viktigst: Vi er på laget ditt.

Våre viktigste verktøy kan bli dine viktigste verktøy: ærlig rådgiving og helhetlig tilnærming til kommunikasjon basert på erfaring, spisskompetanse og innsikt. Hos oss verdsetter vi engasjement, mot og prestisjeløshet. Velkommen til First House.

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994