Personvernerklæring

1. Kunde- og leverandøropplysninger

Rådgiver samler inn personopplysninger fra Kunden, herunder kontaktinformasjonen til Kundens kontaktperson, møtereferater og liknende. Rådgiver kan også overføre slike personopplysninger til andre selskaper i Rådgivers byrågruppering. Rådgiver er selvstendig behandlingsansvarlig for denne behandlingen av personopplysninger.

Mer informasjon om Rådgivers behandling av personopplysninger som behandlingsansvarlig kommer frem av Rådgivers personvernerklæring her.

Dersom Rådgiver behandler personopplysninger på vegne av Kunden vil partene inngå en separat databehandleravtale som regulerer denne behandlingen.

2. Markedsføring

First House behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter. Tilbud om seminarer og sammenkomster First House arrangere seminarer og sammenkomster 3 – 4 ganger i året. For å kunne sende tilbud om dette til riktig person, er det nødvendig å registrere seg med navn og e-postadresse. Dette er frivillig og innebærer at du mottar e-post fra oss med slike tilbud.Disse opplysningene lagres i en egen database og vil ikke bli videreformidlet til andre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. First House vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten som gjelder tilbud om seminarer/sammenkomster.

3. Personaladministrasjon

Ansatte

First House behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå. Behandling av opplysninger er i hovedsak rettslige forpliktelser. Noe av behandlingen er basert også på interesseavveiing. Det er ikke mulig å ha tilgang til opplysningene på annen måte enn å lagre opplysningene. Behandling er derfor nødvendig. Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos First House.

Tidligere ansatte

Behandlingen av de fleste av personopplysningene er basert på interesseavveining. Det kan oppstå behov for å dokumentere personalforhold også etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Dette kan for eksempel gjelde dokumentasjon for at vi som arbeidsgiver har oppfylt våre forpliktelser etter lovgivning eller arbeidsavtalen. Dette er en berettiget interesse. Det er ikke mulig å ha tilgang til opplysningene på annen måte. Behandling er derfor nødvendig. Behandlingen går ut på å lagre opplysningene i inntil tolv måneder. Opplysninger om at den ansatte har vært ansatt, varighet av arbeidsforholdet og arbeidsoppgaver kan vi lagre lenger. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre uten at den tidligere ansatte ber om det, for eksempel i forbindelse med vurdering av ansettelse hos ny arbeidsgiver.

Jobbsøkere First House har behov for å behandle personopplysninger om jobbsøkere. Det er ikke mulig å vurdere en søknad uten å behandle slike opplysninger og behandlingen er derfor basert på interesseavveining. Vanlige opplysninger er navn, utdanning, arbeidserfaring, referansepersoner mv (CV). Vi bruker ikke opplysningene til noe annet enn å vurdere søknaden og gir ikke opplysningene til andre. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest 6 måneder etter at vedkommende søkte på stilling hos First House, med mindre vedkommende blir ansatt. Utover dette må jobbsøker gi sitt samtykke om de fortsatt ønsker at vi beholder opplysningene i vår database. Behandlingsgrunnlag er berettiget interesse.

Andre kontaktpersoner Behandling av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å ha kontakt med offentlige myndigheter, for eksempel NAV og tilsynsmyndigheter i forbindelse med offentligrettslige forhold der vi kan ha forpliktelser og rettigheter. Dette er en berettiget interesse. I en del tilfeller vil kommunikasjonen bare kunne være effektiv hvis vi kan kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig Vi lagrer navn og kontaktdetaljer og bruker opplysningene til å kontakte personens arbeidsgiver. Opplysningene er knyttet til kontaktpersonens arbeidsgivers virksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen. Behandlingsgrunnlag er berettiget interesse.

Besøkende på selskapets nettside På First House sine nettsider www.firsthouse.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan reservere deg mot Google Analytics fra denne siden.

I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

4. Åpenhet om kundeforhold

Vi oppfordrer kundene våre til å være åpne om sitt samarbeid med First House.