Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

First House AS behandler personopplysninger som arbeidsgiver, leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.firsthouse.no.

Personvern er viktig i First House sine leveranser og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen forteller hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

First House AS (orgnr. 994 575 775) ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

1. Kunde- og leverandøropplysninger

First House behandler personopplysninger om kunder og leverandører. Opplysningene blir ikke utlevert til andre virksomheter.

Behandlingen av personopplysninger er basert på interesseavveiing. Vi har behov for å holde kontakt med våre bedriftskunder og leverandører for å følge opp tilbud, bestillinger og leveranser. Dette er en berettiget interesse. Den kontakten blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig.

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

2. Markedsføring

First House behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed. Disse personopplysningene vil ikke bli utlevert til andre virksomheter.

Tilbud om seminarer og sammenkomster

First House arrangere seminarer og sammenkomster 3 – 4 ganger i året. For å kunne sende tilbud om dette til riktig person, er det nødvendig å registrere seg med navn og e-postadresse. Dette er frivillig og innebærer at du mottar e-post fra oss med slike tilbud.
Disse opplysningene lagres i en egen database og vil ikke bli videreformidlet til andre.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. First House vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten som gjelder tilbud om seminarer/sammenkomster.

3. Personaladministrasjon

Ansatte

First House behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå.

Behandling av opplysninger er i hovedsak rettslige forpliktelser. Noe av behandlingen er basert også på interesseavveiing. Det er ikke mulig å ha tilgang til opplysningene på annen måte enn å lagre opplysningene. Behandling er derfor nødvendig.

Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos First House.

Tidligere ansatte

Behandlingen av de fleste av personopplysningene er basert på interesseavveining. Det kan oppstå behov for å dokumentere personalforhold også etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Dette kan for eksempel gjelde dokumentasjon for at vi som arbeidsgiver har oppfylt våre forpliktelser etter lovgivning eller arbeidsavtalen. Dette er en berettiget interesse. Det er ikke mulig å ha tilgang til opplysningene på annen måte. Behandling er derfor nødvendig.

Behandlingen går ut på å lagre opplysningene i inntil tolv måneder. Opplysninger om at den ansatte har vært ansatt, varighet av arbeidsforholdet og arbeidsoppgaver kan vi lagre lenger. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre uten at den tidligere ansatte ber om det, for eksempel i forbindelse med vurdering av ansettelse hos ny arbeidsgiver.

Jobbsøkere

First House har behov for å behandle personopplysninger om jobbsøkere. Det er ikke mulig å vurdere en søknad uten å behandle slike opplysninger og behandlingen er derfor basert på interesseavveining.

Vanlige opplysninger er navn, utdanning, arbeidserfaring, referansepersoner mv (CV). Vi bruker ikke opplysningene til noe annet enn å vurdere søknaden og gir ikke opplysningene til andre. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest 6 måneder etter at vedkommende søkte på stilling hos First House, med mindre vedkommende blir ansatt. Utover dette må jobbsøker gi sitt samtykke om de fortsatt ønsker at vi beholder opplysningene i vår database.

Behandlingsgrunnlag er berettiget interesse.

Andre kontaktpersoner

Behandling av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å ha kontakt med offentlige myndigheter, for eksempel NAV og tilsynsmyndigheter i forbindelse med offentligrettslige forhold der vi kan ha forpliktelser og rettigheter. Dette er en berettiget interesse. I en del tilfeller vil kommunikasjonen bare kunne være effektiv hvis vi kan kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig.

Vi lagrer navn og kontaktdetaljer og bruker opplysningene til å kontakte personens arbeidsgiver. Opplysningene er knyttet til kontaktpersonens arbeidsgivers virksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Behandlingsgrunnlag er berettiget interesse.

Besøkende på selskapets nettside

På First House sine nettsider www.firsthouse.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Du kan reservere deg mot Google Analytics fra denne siden: https://tools.google.com/dlpag...

I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her: https://policies.google.com/pr...

Informasjonskapsler (cookies)

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Google Analytics

Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Dine rettigheter

First House sin behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV.

Innsyn

Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger First House foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i First House sine systemer, har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

First House sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for.

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 210 46 200
E-post: post@firsthouse.no

Om First House

Vi tilbyr rådgivning på strategisk nivå innen finansiell og politisk kommunikasjon, virksomhetskommunikasjon, krise- og mediehåndtering.

Kontakt oss

Haakon VII's gate 10, 0161 Oslo
Tel: +47 210 46 200
Krisetel: (24/7): +47 994 21 994