14 år med "dopet" aksjemarked - hva nå?

Sep 2022

Det er krig i Europa og pandemien er under oppblussing i Asia og USA. Samtidig truer forsyningsproblemer, inflasjon, høye energipriser og mindre tilgang på råvarer globalt...

Jan 2023

Begynn på årsrapporten nå!

Hør episoden nå

Sep 2022

14 år med "dopet" aksjemarked - hva nå?

Hør episoden nå

Aug 2022

SV i regjering?

Hør episoden nå

May 2022

Hvor tar Sylvi FrP?

Hør episoden nå

Flere episoder