Bjørg bistår våre kunder med analyser, strategisk rådgivning og med å klarlegge hvilket handlingsrom kundene har for å påvirke beslutningsprosesser. I tillegg gir hun strategisk og operativ bistand i forbindelse med kommunikasjonsstrategier, myndighetskontakt og mediehåndtering. Bjørg har mange års erfaring fra sentralforvaltningen og kjenner relasjonene mellom aktørene i forvaltningen, og samspillet mellom fag og politikk i beslutningsprosessene. Hun er utdannet samfunnsviter (cand. polit.) fra Universitet i Oslo og er økonom fra
Trondheim Økonomiske Høgskole.


Bilder

Last ned høyoppløselig versjon ved å klikke på bildet.