Bjørg Leinum Seim bistår våre kunder med strategisk rådgivning og budskapsutvikling ved myndighets-/politikerkontakt og mediehåndtering. Dette gjelder særlig kunder som har produkter eller tjenester de ønsker å tilby, som vil ivareta og styrke egen posisjon, eller som vil påvirke beslutningsprosesser eller egne rammebetingelser. Hun gir bistand til interessentkartlegging, utvikling av kommunikasjonsstrategier og i gjennomføring av tiltakene.

Bjørg har 25 års erfaring med utredningsarbeid, utviklingsarbeid, politikkutforming og politikkgjennomføring fra departement og direktorat. Dette har gitt inngående kunnskap om politiske beslutningsprosesser og samspillet mellom fag og politikk. Etter 10 år i Helse- og omsorgsdepartementet, har Bjørg særlig innsikt i helse- og velferdssektoren, men bistår også kunder i flere andre sektorer. Hun er utdannet samfunnsviter (cand. polit.) fra Universitet i Oslo og økonom fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

Bilder

Last ned høyoppløselig versjon ved å klikke på bildet.