Cecilie Ditlev-Simonsen har konsernledererfaring fra store børsnoterte selskaper og har særskilt kompetanse på endringsledelse, strategi- og organisasjonsutvikling, krisehåndtering, budskaps- og konseptutvikling, og merkevarebygging intern kulturbygging. Cecilie er en god samtalepartner for toppledere, kommunikasjons- og HR-ledere og kan bidra med bl.a. fasilitering av strategiprosesser, utforming av lederkommunikasjon og utvikling av forretningsrelevante tiltak for å sikre gjennomslag blant interne og eksterne målgrupper. Cecilie er også en anerkjent foredragsholder og konferanseleder. Hun behersker engelsk muntlig og skriftlig like godt som norsk.

Bilder

Last ned høyoppløselig versjon ved å klikke på bildet.